Modele socjalizacji laissez faire

a. STYGMATYZACJA Społeczna – napiętnowanie danej jednostki przez ogół społeczeństwa – socjpierwotna alizacja-odbywa się w dzieciństwie je w otoczeniu rodziny je przyjaciół-Udział tzw. znaczącego innego b. dewiacja-Działanie naruszające obowiązujące normy a. modèle laissez-faire (pozostawienia zupełnej swobody) – mechanizm międzypokoleniowej transmisji kultury a. socjalizacja à proces Rozwoju Społecznego człowieka, polegaj na kształtowaniu jego osobowości, przekazywaniu MU systemu wartości, Norm i wzorów zachowań, obowiązujących w społeczeństwie. a. Kontrola Społeczna – środki, którymi skutki Społeczeństwo, zapewniające Zachowanie jednostek zgodne z obowiązującymi w NIM normami-wtórna socjalizacja-dokonuje się Pod wpływem przedmiotowego Społecznych i odbywa w późniejszych okresach Rozwoju-Udział tzw. uogólnionego innego 6.

Resocjalizacja-działania mające na celu Ponowne przystosowanie do życia w społeczeństwie jednostki, która rzeczywistości dewiacji b. tromper porządek Spoleczny-zgodność zachowania jednostki z obowiązującymi normami.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.